şübhə

şübhə
is. <ər.> Bir şeyin gerçəkliyinə xatircəm olmama, bir şeyin həqiqətə uyğun ola biləcəyi haqqında fikir, güman, şəkk, tərəddüd. <Nüşabə:> Sənə qəlbimdə bir iman varıdı; Könlümü şübhə, tərəddüd sarıdı. A. Ş.. Məlun şübhə Məmmədbağıra rahatlıq vermirdi. S. H.. Məşədi Şərifin ürəyi sakit olmur, şübhə, narahatlıq, təşviş onun yaxasından əl çəkmirdi. Ə. Vəl.. Şübhə doğurmaq (oyandırmaq) – şübhələndirmək, şübhəyə səbəb olmaq. . . Qızın yaxşı geyimi məndə şübhə oyandırdı. M. S. O.. . . Leylək özünü düzəltməyə, izafi şübhə doğurmamağa, ağasının müqabilində gözükölgəli olmamağa çalışırdı. S. R.. Şübhə etmək – bir şeyin gerçəkliyinə tam inanmamaq, xatircəm olmamaq, arxayın olmamaq. Xəbərin düzlüyünə şübhə edirəm. Şübhə etməmək (eləməmək) – inanmaq, xatircəm olmaq, arxayın olmaq. Anam buna razı oldu, çünki ondan ayrılmayacağıma şübhə etmirdi. S. S. A.. Tahir Lətifənin aydın baxışlarındakı səmimiyyətə qətiyyən şübhə eləmirdi. M. Hüs.. Şübhədən çıxartmaq – inandırmaq, şübhə yeri qoymamaq. Bir neçə gündən sonra görürsünüz varislər şübhədən çıxmaq üçün özləri gəlib azdan-çoxdan məşədiyə verib halallıq alırlar. Ə. H.. Şübhəyə düşmək – şübhələnmək, şübhə əmələ gəlmək. <Axund:> Amma indi ki siz deyirsiniz, <Səriyyə> razı deyil, ərz olsun, mən də şübhəyə düşdüm. C. C.. Şübhəyə salmaq – şübhə doğurmaq, şübhələndirmək. <Nigar:> Koroğlu, bu qızın sözü məni şübhəyə salıb. «Koroğlu». Heç şübhə yoxdur ki. . . – şübhəsiz, inanın, həqiqətən, gerçəkdən, yəqin. Heç şübhə yoxdur ki, <qız> vəliəhdi sevdiyini demək istəyirdi, lakin buna cəsarət etmirdi. M. S. O.. <Xəyyam:> Varlığım bir heçə bənzər mübhəm; Heç var olmaz, buna yoxdur şübhəm. H. C..

Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti. 2009.

Игры ⚽ Нужна курсовая?

Look at other dictionaries:

  • şübhələnmə — «Şübhələnmək»dən f. is …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • Subh — Boîte dite de Zamora au Musée archéologique national de Madrid. Boîte d ivoire sculpté avant 964. 16 cm de diamètre. Elle a appartenu à Subh. Subh[1] ou Aurora était une esclave d origine basque …   Wikipédia en Français

  • şübhəli — sif. 1. Şübhə oyadan, şübhə doğuran, şübhəyə səbəb olan. Şübhəli adam. Şübhəli məsələ. – Katibin yumşaq rəftarı Salmana bir cür gəlir, şübhəli görünür, qorxudurdu. M. İ.. Mən diqqətlə ağaca baxıb qalın budaqların arasında şübhəli bir qaraltı… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • şübhələnmək — f. 1. Bir şeyin gerçək olub olmadığını kəsdirə bilməmək, şübhə etmək, şəkk etmək, inanmamaq. Seyid Əhməd mədaxili az görüb yoldaşından şübhələndi. . Ə. H.. Mehriban şübhələnməyə başladı. S. H.. Vahid və Rübabəni tanıyanlar arasında elə adam yox… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • Subh — El llamado Bote de Zamora es un presente que tuvo Subh (Aurora), según indica la inscripción, por el nacimiento del hijo mayor del Califa Alhakén. Subh umm Walad (Subh es aurora, amanecer u oración de antes de la salida del sol; umm Walad es la… …   Wikipedia Español

  • sübh — is. <ər.> Səhər erkən çağı, günün başlanğıcı, günün ilk saatları; səhər, sabah. Sübh tezdən. Sübh saat beşdə. Sübh alaqaranlıqda. – Qurbanqulu çox işsevən bir cavan idi. Sübh hamı qonşularından ertə durub oduna, biçinə, alağa, xıra, bağa… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • şübhələndirmə — «Şübhələndirmək»dən f. is …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • Subh-i-Azal — Article connexe : Translittération baha ie. Ṣubḥ i Azal, photographie du Capitaine Arthur Young, vers la fin de 1889 ou le début de 1890, publiée par E. G. Browne en frontispice de sa traduction du Tarikh I Jadid. Ṣubḥ i Azal (Subh i Azal en …   Wikipédia en Français

  • Subh-i-Azal — Mírzá Yaḥyá Núrí (Subh i Azal) In diesem Brief erklärt der …   Deutsch Wikipedia

  • Subh-i-Azal — Mírzá Yaḥyá Núrí, Ṣubḥ i Azal, photo by Captain Arthur Young, end 1889 beginning 1890, published by E. Browne in his translation of Tarikh I Jadid. Ṣubḥ i Azal (Morning of Eternity)[1] (1831–1912, born Mírzá Yaḥyá Núrí) was a Persian religious …   Wikipedia

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”